Mijndienstverlener.nl, onderdeel van Streya Nederland B.V. (“Streya“, “wij“, “ons“) respecteert ieders privacy en neemt de bescherming van je privacy ontzettend serieus. Wij zetten ons in om alle persoonsgegevens die ons worden toevertrouwt voor het gebruik van onze dienstverlening, te beveiligen en met zorg te bewaren. Dit Privacy Statement heeft als doel je een duidelijk beeld te geven van hoe we je persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om je persoonsgegevens te beschermen, de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy. In dit Privacy Statement vind je onder meer de volgende informatie:

 • Welke persoonsgegevens Streya verzamelt en gebruikt;
 • Hoe Streya persoonsgegevens gebruikt;
 • Met wie Streya persoonsgegevens deelt;
 • Hoe Streya persoonsgegevens internationaal doorgeeft;
 • Hoe Streya persoonsgegevens beveiligt en opslaat;
 • Hoe je je rechten kunt uitoefenen;
 • Links naar andere websites;
 • Hoe je contact kunt opnemen met Streya;
 • Wijzigingen aan dit Privacy Statement

We raden je aan dit Privacy Statement goed door te lezen en regelmatig te raadplegen bij het gebruiken van onze website en diensten.

Welke persoonsgegevens Streya verzamelt en gebruikt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen persoonsgegevens:

 • die jij aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten;
 • persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen;
 • persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen.

Persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer:

 • Contactgegevens en gegevens over opdrachten en diensten, zoals (bedrijfs)naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, specialisme en andere persoonsgegeven die je vrijwillig aan ons verstrekt als je contact met ons opneemt of met ons communiceert. Streya verzamelt ook persoonsgegevens van opdrachtgevers die een opdracht plaatsen en van opdrachtnemers voor zover deze gegevens nodig zijn om een ‘match’ met een potentiële opdrachtgever te maken. Denk hierbij aan gegevens zoals beroep en informatie over werkzaamheden en producten en diensten;
 • Accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord als je een account bij Streya aanmaakt;
 • Transactie en financiële gegevens, zoals facturen, financiële gegevens noodzakelijk voor facturering, uitnodigingen voor opdrachten aan opdrachtnemers en voorstellen van opdrachtnemers op opdrachten van opdrachtgevers;
 • Communicatiegegevens, zoals de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer via Streya, deelname aan onderzoeken of communicatie met Streya, bijvoorbeeld als je contact opneemt met onze klantenservice of ons een vraag stelt, een reactie geeft of een verzoek indient;
 • Beoordelingen en reacties geplaatst door gebruikers van Streya;
 • Automatisch verzamelde gegevens, zoals je IP-adres, type browser en besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie. We verzamelen en genereren ook gegevens op basis van je gebruik van Streya, zoals de pagina’s die je hebt bezocht, de pagina’s die je voor en na je bezoek aan Streya bezoekt, de zoektermen die je gebruikt, hoe vaak je Streya gebruikt en of je interesse hebt om Streya vaker te gebruiken. Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je naar onze cookie statement.

Je kunt zelf bepalen welke gegevens je aan ons verstrekt. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat wij pas aan een verzoek kunnen voldoen als we meer gegevens van je ontvangen, bijvoorbeeld aanvullende financiële gegevens. In dat geval zullen we je hierover apart informeren. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat wij jouw vraag of verzoek niet of niet volledig in behandeling kunnen nemen of dat je geen gebruik kunt maken van onze diensten.

Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen

We maken gebruik van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel om bedrijfsgegevens van opdrachtnemers te verzamelen of externe bronnen waaruit we kunnen afleiden of sprake is van een BTW vrijstelling.

Hoe Streya persoonsgegevens gebruikt

Streya gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden van onze diensten we verwerken je persoonsgegevens zodat we je onze diensten kunnen aanbieden. Het doel van onze diensten is om opdrachtgevers in contact te brengen met opdrachtnemers voor het uitvoeren van opdrachten, mede op basis van interesses en/of beoordelingen. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben;
 • Identificatie en autorisatie we verwerken je persoonsgegevens om je identiteit te verifiëren en je toegang te geven tot onze diensten. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben en te voldoen aan onze wettelijke verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de gegevens die we verwerken te beschermen;
 • Het verbeteren van onze website en diensten we analyseren informatie over de wijze waarop je onze website en diensten gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Deze informatie bevat zowel onderzoeksdata als statistieken. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om deze informatie te analyseren, bijvoorbeeld om problemen met onze website op te kunnen lossen;
 • Aanpassen van je ervaring we gebruiken je persoonsgegevens om je een persoonlijke ervaring met onze diensten te bieden. Dit doen we door je bijvoorbeeld interactieve of gepersonaliseerde elementen aan te bieden die toegespitst zijn op je interesses. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om jou een dienst aan te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij jouw interesses;
 • Communicatie we gebruiken je persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren als je bijvoorbeeld contact opneemt met onze klantenservice, ons een e-mail stuurt of ons verzoekt om een recht uit te oefenen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om contact met je op te nemen als we je bijvoorbeeld willen informeren over wijzigingen in onze diensten of algemene voorwaarden. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om met je te communiceren en jouw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden;
 • Beoordelingen we gebruiken je persoonsgegevens als je beoordelingen plaatst op fora op onze website. Bijvoorbeeld als je een beoordeling plaatst over een opdrachtnemer, waarbij het kan dat wij – eventueel op verzoek van een opdrachtnemer – een beoordeling aanpassen of verwijderen als wij deze niet relevant, beledigend of anderszins ongepast achten. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden beoordelingen te schrijven en te plaatsen en, indien wij dit nodig achten, de beoordelingen aan te passen of te verwijderen;
 • Marketing we gebruiken je persoonsgegevens om je gepersonaliseerde marketing berichten te sturen met informatie over onze activiteiten, producten en diensten en promotionele acties die wij relevant voor jou achten. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang dat wij, of zorgvuldig geselecteerde organisaties namens ons, jou relevante en interessante berichten sturen. Indien nodig zullen we je eerst om toestemming vragen voordat we je de berichten sturen;
 • Uitoefenen van onze rechten en voldoen aan onze verplichtingen we gebruiken je persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan onze belastingverplichtingen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om fraude en andere illegale of onwenselijke activiteiten te voorkomen en op te sporen. We kunnen je persoonsgegevens eveneens gebruiken om onze rechten of rechten van anderen, te beschermen of uit te oefenen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.
 • Anonimisering we kunnen je persoonsgegevens anonimiseren, waardoor je voor ons of voor een derde partij, niet meer identificeerbaar bent. Wij kunnen bijvoorbeeld op basis van geanonimiseerde gegevens statistieken maken om onze productontwikkeling op af te stemmen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en vragen minderjarigen dan ook om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken en geen gebruik te maken van onze producten en diensten.

Met wie Streya persoonsgegevens deelt

Streya behandelt jouw persoonsgegevens met zorg en vertrouwelijkheid. Je persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van Streya voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

Streya deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen die Streya vertrouwt. Dat zijn onze:

 • Groepsmaatschappijen Streya is onderdeel van Streya Holding B.V.. Voor interne rapportages, beveiliging en optimalisatie van onze dienstverlening, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens delen met onze groepsmaatschappijen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de pagina’s delen die je bezoekt en onze analyses met Streya Holding B.V.;
 • Dienstverleners we delen je persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld om betalingen te incasseren, fraude te onderzoeken en te voorkomen, marketing communicaties te verspreiden, gepersonaliseerde advertenties te tonen, onze diensten te optimaliseren of data te analyseren;
 • Autoriteiten we delen je persoonsgegevens met autoriteiten voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met toezichthouders, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervolging van strafbare feiten en fraude. We kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen, of de rechten en eigendommen van derden;
 • Professionele adviseurs we delen je persoonsgegevens met onze professionele adviseurs voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met onze advocaten als we juridisch advies nodig hebben.

We zullen je persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe Streya persoonsgegevens internationaal doorgeeft

Streya verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die gevestigd zijn in landen buiten de EU.

Hoe Streya persoonsgegevens beveiligt en opslaat

Streya heeft fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn gericht op het bieden van voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door alleen bevoegde medewerkers toegang te geven tot persoonsgegevens. We evalueren en updaten onze beveiligingsmaatregelen op regelmatige basis. Geen enkel informatiesysteem is echter 100% veilig, dus we kunnen de absolute veiligheid van je persoonsgegevens niet garanderen.

We bewaren je persoonsgegevens zolang we een relatie met je hebben, tenzij er op basis van de wet een kortere bewaartermijn geldt of de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na beëindiging van onze relatie met jou, zullen we je persoonsgegevens bewaren voor een periode die ons in staat stelt om:

 1. te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder wettelijke bewaartermijnen;
 2. juridische claims te onderzoeken of te verdedigen;
 3. jouw vragen, verzoeken of klachten te kunnen behandelen;
 4. onze administratie te onderhouden voor analyse en/of controledoeleinden.

Hoe je je rechten kunt uitoefenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten schermen, of over te dragen. Je hebt eveneens het recht om de verwerking door Streya te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens, kun je te allen tijde je toestemming intrekken.

Als je gegevens wilt inzien of aanpassen kun je dit doen door in te loggen in jouw account en de pagina met profielgegevens te bezoeken.

Om je privacy en de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, vragen wij je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen bij je verzoek, waarbij alleen je naam zichtbaar is en je alle overige gegevens onleesbaar hebt gemaakt.

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen als je vragen of klachten hebt over dit Privacy Statement of over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We streven ernaar jouw vragen en klachten zo goed mogelijk te behandelen. Indien je van mening bent dat we je niet hebben kunnen helpen met jouw klacht, kun je een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Streya is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derde partijen omgaan met je persoonsgegevens. We raden je aan de privacy statement van de derde partij te lezen wanneer je een website van een derde partij bezoekt, om een goed beeld te krijgen van hoe deze derde partij jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Hoe je contact kunt opnemen met Streya

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over dit Privacy Statement of de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: info@Streya.nl. Je kunt ons ook bellen (telefoonnummer: 085 – 0645555, ma-vrij tussen 9.00 – 12.30 uur) of een brief sturen naar:

Streya Nederland B.V.
Postbus 1715 ZH
Opmeer

Wijzigingen aan dit Privacy Statement

We behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Aan de hieronder genoemde datum kun je zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. We raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Als wijzigingen in dit Privacy Statement een wezenlijke impact hebben op jouw rechten, zullen we redelijke stappen ondernemen om je op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

 

Laatste update 28-05-2018